Observera att du ska läsa frågor och svar innan du köper en tjänst.